Mbështetja e Minierës me PC Diametër të Madh (Dia. 18.0mm-24.0mm)

Mbështetja e Minierës me PC Diametër të Madh (Dia. 18.0mm-24.0mm)